CHA-U-KAO


Rekonstruktion av Henri de Toulouse-Lautrecs verk “Cha-u-Kao” från 1895.
Rekonstruktionen bestod  i en tredimensionell gestaltning i skala 1:1 för
att genom fotografi återskapa en endimentionell bild av konstverket. 

Rekonstruktionen och tillhörande filmsekvens visades på
venissage december 2017 på Stockholms dramatiska högskola.av: Moa Holma,
Moa Hedberg,
Frida Ottosson


STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA                                                               

CV    KONTAKT

ottosson.frida@outlook.com